Free Ebooks: Romanian Translations of 3 RHB Titles


EVANGHELISTUL CU INIMA ZDROBITĂ

Autor: Jeremy WALKER

Cu o biblicitate lipsită de curaj, creștinii de astăzi afirmă adevărul scriptural privitor la evanghelizare și misiune, însă, așa cum ne amintește autorul cărţii, Jeremy Walker, “nu putem pretinde că știm şș credem adevărul despre oameni, suflete, Rai, Iad și mântuire dacă acesta nu ne face să fim diferiţi în felul în care gândim, simţim, ne rugăm, vorbim și acţionăm”.

Cum își dezvoltă creștinii acest simţ al urgenţei în a vedea pe păcătoși mântuiţi? Ce ne motivează în evanghelizare? Trebuie să avem caracterul evanghelistului cu inima zdrobită, a lui David în Psalmul 51, care recunoaște grozăvia păcatului lui, privește la Dumnezeu după iertare, apoi își recunoaște obligaţia incontestabilă de a învăţa căile lui Dumnezeu pe păcătoși.

Într-un stil angajant și cu căldură pastorală, Walker îi îndeamnă pe creștini să își exerseze această obligaţie și acest privilegiu de a învăţa pe păcătoși căile lui Dumnezeu. Autorul le oferă credincioșilor atât adevăr spiritual cât și călăuzire practică care să îi ajute în împlinirea acestei îndatoriri evanghelice necesare.

Jeremy Walker este pastor al Bisericii Baptiste Maidenbower din Crawley, Anglia, și co-autor al cărţii A Portrait of Paul: Identifying a True Minister of Christ.


PURITANII ȘI ABORDAREA BIBLICĂ A EVANGHELIZĂRII

Autor: Joel R. BEEKE

Evanghelizarea puritană beneficiază aici de o analiză onestă și imparțială. Joel Beeke este unul dintre cei mai studioși din vremurile noastre în privința credinței și a practicii puritane.

Puritanii și Abordarea Biblică a Evanghelizării îți va furniza o mai buna înțelegere a modului cum puritanii au făcut cu adevarat evanghelizare și au rămas în același timp niște calviniști serioși. – Reformation & Revival

Aceasta este o introducere bine realizată pe tema evanghelizării puritane și un important semnal de aducere aminte ca schemele și spectacolele omenești nu reprezintă calea lăsată de Dumnezeu pentru evanghelizare. – The Presbyterian Banner.


ÎNCHINAREA ÎN FAMILIE

Autor: Joel R. BEEKE

În această carte din seria “Ghidurile Familiei”, Joel R. Beeke ne prezintă o pledoarie din inimă în favoarea reînnoirii închinării familiei în casele creștine. Familia este modelată după însăși fiinţa lui Dumnezeu, care a așezat astfel un fundament divin pentru închinarea în familie încă de la creaţie.

Aceasta nu este o simplă sugestie idealistă pentru familia evlavioasă, ci în Scriptură ea este prezentată ca pe o îndatorire serioasă. Cu o grijă pastorală deosebită, autorul oferă idei valoroase cu privire la practicarea închinării în familie, răspunde obiecţiilor des întâlnite la adresa ei, și motivează pe cititor să împlinească această slujire cu toată credincioșia.

 


 

One thought on “Free Ebooks: Romanian Translations of 3 RHB Titles

Comments are closed.